Securitatea este un proces care implică o bună organizare, înțelegerea amenințărilor, cunoașterea vulnerabilităților și implementarea unor măsuri adecvate de securitate.

Expertiza noastră ne permite să abordam toate perspectivele securității IT, umane, organizaționale, procedurale și tehnice. Privim securitatea ca o parte integrantă a proceselor de afacere, cuantificam riscul în funcție de specificul fiecărui client, proiectam cadrul de control și măsurile de securitate ce se impun și asigurăm implementarea eficace a acestora.

Teste de Penetrare, Ethical Hacking, SIEM, Scanare Vulnerabilitati, Firewall, IDS, IPS
  • Teste de Penetrare / Ethical Hacking Testele de securitate evaluează posibilitatea ca un sistem informatic să fie compromis de persoane rău intenționate. Criminalitatea informatică a atins niveluri alarmante, orice sistem expus în Internet este vizat. Folosim instrumente și metodologii recunoscute internațional pentru a efectua o evaluare corectă a vulnerabilităților tehnice, a posibilității de exploatare a acestora și furnizăm recomandări concrete pentru eliminarea riscului unor tranzacții neautorizate, divulgării de informații cu caracter privat/confidențial sau blocarea funcționării serviciului.
  • Soluții Securitate IT Ne adresăm companiilor cu sisteme informatice vitale, dar insuficient protejate în fața amenințărilor cibernetice. Serviciile noastre nu se limitează la furnizarea unor echipamente sau licențe software, analizam arhitecturile existente, configurațiile sistemelor de operare, a bazelor de date, a echipamentelor de tip switch, router, firewall și le aliniem cu cele mai bune practici, aplicând proceduri de securizare (hardening), modificând regulile de acces în rețea, definind perimetre de securitate, regulile de acces pe firewall, etc.. O securitate eficientă nu se poate face fără un sistem de management care să colecteze jurnalele de activitate și traficul de rețea. Ajutăm organizațiile să realizeze acest deziderat prin implementarea unui sistem de management al evenimentelor și incidentelor de securitate (SIEM).
  • Analiza Riscurilor de Securitate Informațională Înțelegerea corectă a amenințărilor și evaluarea corectă a impactului sunt necesare pentru a stabili expunerea la riscurile specifice utilizării sistemului informatic. Serviciul de analiză a riscurilor identifică amenințările, documentează scenariile de materializare a acestora în funcție de vulnerabilitățile organizației, stabilește un plan corect de măsuri.
  • Investigarea Incidentelor de Securitate IT Investigarea incidentelor de securitate trebuie sa fie un proces bine definit în companiile care depind de datele gestionate în sistemele informatice, pentru care funcționarea aplicațiilor software este importantă, sau cad sub incidența legilor și reglementărilor de protecție a informațiilor. Pentru investigarea incidentelor de securitate IT este necesară cunoașterea cadrului legal, sunt necesare abilități tehnice pentru culegerea, conservarea și analizarea probelor. Serviciul nostru este conceput să ofere suportul necesar companiilor afectate de fraude cibernetice, lansate din exteriorul organizației sau de proprii lor angajați.

Serviciile noastre de securitate sunt oferite de ingineri cu vastă experiență în sisteme de operare, echipamente de rețea, firewall, sisteme de detectare a intruziunilor (IDS), sisteme de prevenire a intruziunilor (IPS), sisteme de management al evenimentelor de securitate (SIEM). Avem de asemenea competențe în dezvoltarea aplicațiilor în cele mai folosite limbaje de programare, baze de date și tehnologii web.