Serviciile noastre de consultanță au ca rezultat creșterea eficienței, reducerea riscurilor, respectarea cerintelor legale sau de reglementare, alocarea optimă a resurselor financiare și umane.

Într-un mediu dinamic, cu provocări continue și competitivitate ridicată, utilizarea optimă a tehnologiei informației este imperativă. Avem peste 12 ani de experiență în consultanță, peste 200 de proiecte realizate cu succes. Mai mult de 50 de companii importante au ales serviciile noastre, fapt care ne recomandă ca un partener important în rezolvarea problemelor de management și implementare a tehnologiilor informaționale.

ERP Implementation, IT Processes, Business Continuity Planning, CobiT, ITIL, Security Risks Analysis, Regulatory Consulting, ASF Norm no. 6/2015
  • Strategie, Procese și Arhitecturi IT Dezvoltarea strategiei IT aliniată tendințelor specifice domeniului de activitate, obiectivelor afacerii și culturii organizaționale. Definirea și optimizarea proceselor de afacere, a proceselor IT și a arhitecturii sistemului informatic.
  • Implementare Sisteme de Management Un sistem de management al calității construit pe o înțelegere și definire corectă a proceselor de afacere generatoare de valoare este cel mai bun instrument prin care o companie își poate determina calitatea serviciilor / produselor, percepția clienților și poziția pe piață, oportunitățile de îmbunătățire. Într-un mediu din ce în ce mai concurențial, orice companie ar trebui să-și regândească propriul sistem de management al calității pentru a răspunde eficient la cerințele pieței. Oferim servicii complete de dezvoltare și implementare a Sistemelor de Management de Securitate a Informatiei (SMSI) bazate pe seria de standarde ISO 27000, certificarea SMSI în conformitate cu ISO 27001 prin organismele de acreditare partenere, Sisteme de Management al Serviciilor (SMS) bazate pe ISO 20000, Sisteme de Management al Calității în conformitate cu ISO 9001.
  • Management de Proiect Implementarea unui sistem informatic necesită o bună coordonare a diverselor competențe tehnice, manageriale și operaționale. Personalul nostru cu experiență în proiecte de mare complexitate, asigură funcția de manager de proiect, contribuind semnificativ la succesul implementării sistemului informatic.
  • Dezvoltare Planuri de Continuitate a Afacerii (BCP) / Planuri de Recuperare în Caz de Dezastru (DRP) Planul de continuitate al afacerii, denumit și Business Continuity Plan (BCP) conține toate măsurile administrative pe care o organizație trebuie să le deruleze pentru a evita întreruperea activității datorată unor evenimente neprevăzute, dezastruase. Folosind metodologii de lucru conforme cu cele mai bune practici, experiența și o bună cunoaștere a proceselor de afacere, echipa noastră de specialiști este capabilă să dezvolte și să implementeze un proces de management al continuității care să răspundă priorităților managementului. Planuri de Recuperare în Caz de Dezastru, cunoscut în literatura de specialitate ca Disaster Recovery Plan (DRP), este o componentă a BCP care definește strategia și etapele restaurării resurselor afectate de un dezastru.
  • Selecție și Implementare Sisteme Informatice Integrate (ERP) Analizăm obiectivele companiei, definim capabilitățile funcționale și arhitectura sistemului informatic și alegem obiectiv aplicațiie care răspund cel mai bine așteptărilor managementului, precum și furnizorii capabili să asigure o implementare reușită. Pe parcursul implementarii rămânem proactiv implicați în echipa de proiect aigurând managementul de proiect și monitorizând respectarea specificațiilor de implementare.
  • Instruire de Specialitate Cursurile dezvoltate de profesioniștii nostri au la bază o vastă experiență practică și o bună cunoaștere a celor mai bune standarde și metodologii.

Experienței și specializării IT care reprezintă axa centrală pe care sunt construite serviciile noastre li se adaugă cunoștințe economice, juridice și o bună cunoaștere a industriilor în care activează clienții nostri.