Infologica oferă printre cele mai apreciate servicii de audit IT din România, cu o experienta de peste 12 ani în auditarea sistemelor informatice. Personalul nostru este certificat de ISACA ca auditori de sisteme informatice (CISA).

Întelegerea pe care o avem asupra proceselor de afacere, experiența cu sisteme informatice specifice industriei bancare, sistemelor financiar-contabile, sistemelor de facturare și arhivare electronică ne permite să oferim managementului suportul necesar pentru rezolvarea unor probleme operaționale.

Audit Tehnic si de Securitate
  • Audit de Reglementare a Sistemelor Informatice Auditul de reglementare oferă o opinie independentă exprimată de o persoană certificată ca auditor de sisteme informatice (CISA) asupra modului cum sunt respectate cerințele legale / de reglementare. Acest audit este solicitat de autoritatea de reglementare din domeniu pentru avizarea funcționării unui sistem informatic sau chiar pentru a permite derularea activității.
  • Audit Securitate Sisteme Informatice Securitatea este o componentă esențială a unui sistem informatic și a unei organizații în general. Auditarea securității sistemului informativ verifică modul de configurare a sistemelor de operare, a bazelor de date, a aplicațiilor, dar și infrastructura de securitate prevazută pentru protecția datelor. Include tehnici de evaluare a vulnerabilităților și efectuarea de teste de penetrare pentru a determina cât mai exact riscurile la care este expusă organizația.
  • Evaluarea Capabilităților Sistemelor Informatice Exploatarea optimă a posibilităților oferite de tehnologia informației creează un avantaj competițional important, se reflectă într-o calitate ridicată a serviciilor, și într-un grad ridicat de satisfacție a personalului. Acest deziderat este o provocare continuă pentru management, iar o evaluare făcută de personal experimentat oferă premizele dezvoltării eficiente a capabilităților tehnologice.
  • Evaluarea Strategiei și a Proceselor IT Stabilirea unei strategii IT este importantă pentru o alocare corectă a resurselor financiare și umane. Analizăm strategia și obiectivele afacerii pentru a construi planul strategic de dezvoltare a sistemului informatic și procesele prin care acest plan poate fi susținut.
  • Audit Sisteme de Management Securitate Informatica (SMSI) Securitatea este un proces continuu care pentru a-și atinge obiectivele trebuie documentat, urmărit și îmbunătățit. Evaluăm modul de organizare a funcției de securitate, politicile dezvoltate pentru a răspunde obiectivelor de control, procedurile și mecanismele prevazute pentru a menține riscul de securitate în parametri acceptați.

Pentru contribuția adusă dezvoltării practicii de audit, Asociația Internațională de Audit și Control al Sistemelor Informatice ne-a oferit titlul ISACA - Certificate of Appreciation. Ne-am adus contribuția la dezvoltarea manualului pentru susținerea examenului de auditor de sisteme informatice CISA Review Manual și am conceput mai multe întrebări incluse în grila de examen pentru CISA și CGEIT.