Auditor Sisteme Informatice

28 CPE | 3200 RON + TVA

Cursul prezintă procesul de audit, standardele și metodologiile de lucru, modul de elaborare a unui plan de audit, exemple practice pentru efectuarea testelor de audit și colectarea dovezilor relevante, documentarea raportului de audit și prezentarea opiniei.

Cursul este susținut de Florin-Mihai Iliescu, CISA, CISSP cu o experiență de peste 200 de audituri, atât autorul unor articole și studii de specialitatea și al mai multor întrebări incluse în examenul pentru obținerea certificării de auditor de sisteme informatice susținut de ISACA, cât și participant la dezvoltarea manualului CISA editat de ISACA - CISA Review Manual.

Ziua I Ziua II
  • I.1. Procesul de audit.
  • I.2. Analiza de risc.
  • II.1. Dezvoltarea și achiziția SI
  • II.2. Operare și suport
Ziua III Ziua IV
  • III.1. Evaluarea suportului IT.
  • III.2. Protecția resurselor informatice.
  • IV.1. Definirea planului de audit.
  • IV.2. Redactarea raportului de audit.

Cursul de desfășoară pe o durată de patru zile în intervalul orar 9:00 – 17:00 cu pauză de masă de o oră asigurată de Infologica. Participanții la curs vor acumula 28 ore de dezvoltare profesională continuă (CPE) în domeniul securității tehnologiei informației.

Infologica oferă servicii complete pentru conformarea cerințelor GDPR. De peste 14 ani, compania noastră oferă clienților săi servicii de consultanță, audit și securitate în domeniul securității informației.