Autorizarea activității de arhivare electronică.

Arhivare electronică | Marți, 6 martie 2018

Stocarea informațiilor pe o perioadă mai lungă este o cerință impusă de o serie de reglementări asupra unor tipuri de documente, sau o necesitate rezultată din specificul afacerii. Stocarea acestora în formă electronică salvează spațiul de stocare, dar oferă și posibilitatea unei gestiuni mai eficiente. Pentru a renunța cu totul la hârtii, trebuie însă implementată o serie de măsuri tehnice care să asigure confidențialitatea și mai ales integritatea și disponibilitatea documentelor arhivate electronic.

Această activitate de arhivare electronică, precum și prestarea serviciului către terți este guvernată în următoarele acte normative:

  • Legea nr. 135 din 15 mai 2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
  • Ordinul ministrului MCSI nr. 493/15.06.2009 privind normele tehnice şi metodologice pentru aplicarea Legii nr. 135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică
  • Ordinul ministrului MCSI nr. 489/15.06.2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date
  • Ordinul nr. 585 din 9 mai 2011 pentru completarea Ordinului ministrului comunicațiilor și societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date
  • Ordinul nr. 1167 din 25 noiembrie 2011 pentru modificarea anexei nr. 3 la Ordinul ministrului comunicațiilor şi societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date.

Verificarea îndeplinirii condițiilor de autorizare a activității de arhivare electronică se face de către un auditor desemnat de către Ministerul Comunicațiilor și Societății Informaționale, în urma parcurgerii procesului de calificare al auditorilor prevăzut de Ordinul ministrului comunicațiilor şi al societății informaționale nr. 489/2009 privind normele metodologice de autorizare a centrelor de date, cu modificările şi completările ulterioare.

Infologica îndeplinește criteriile de calificare ca și auditor în domeniul arhivării electronice, numărându-se printre companiile desemnate să verifice condițiile de autorizare a centrelor de date în vederea arhivării electronice.

Infologica oferă servicii specializate de consultanță pentru companiile care doresc să implementeze măsurile de securitate necesare pentru derularea activității de arhivare electronică, precum și pentru evaluarea acestor măsuri în vederea conformării cu cerințelor legale.