Modelul de Capabilitate a Maturității (Capability Maturity Model – CMM).

Miercuri, 22 iunie 2016

Modelul de Capabilitate a Maturității (CMM) a fost conceput pentru a ghida organizațiile în selectarea strategiilor de îmbunătățire a proceselor, prin determinarea maturității acestora și identificarea oportunităților de îmbunătățire.

Îmbunătățirea continuă a proceselor se bazează pe parcurgerea unor etape mai mici, mai degrabă decât inovații revoluționare. Modelul CMM oferă un cadru pentru organizarea acestor etape evolutive în cinci niveluri de maturitate, care pun bazele succesive pentru îmbunătățirea continuă a proceselor. Aceste niveluri de maturitate definesc o scală pentru măsurarea maturității proceselor unei organizații și pentru evaluarea capacității acestora. Nivelurile ajută, de asemenea, organizația în prioritizarea eforturilor de îmbunătățirea acestora.

Un nivel de maturitate este o structură bine definită evolutivă spre realizarea unui proces matur. Fiecare nivel de maturitate furnizează o etapă în fundamentarea îmbunătățirii continuă a proceselor. Fiecare nivel conține un set de obiective, care, atunci când sunt îndeplinite, stabilizează o componentă importantă a procesului. Realizarea fiecărui nivel al cadrului de maturitate stabilește o componentă diferită în proces, având ca rezultat o creștere a capacității acestuia.

Organizarea modelului CMM în cele cinci niveluri prioritizează acțiunile de îmbunătățire pentru creșterea maturității procesului; acestea pot fi descrise pe scurt astfel:

  • Inițial – procesul este caracterizat ca fiind instabil, impredictibil și ocazional haotic acesta fiind modificat constant.
  • Repetabil – procesele de bază de management de proiect sunt stabilite pentru a urmări costul, programul și funcționalitatea. Unele procese, dezvoltate în proiectele anterioare sunt repetabile și cu rezultate concrete.
  • Definit – procesul, atât pentru activitățile de management cât și pentru inginerie este documentat, standardizat și integrat într-un proces standard. Toate proiectele folosesc o versiune aprobată și adoptată a procesului respectând standardul.
  • Măsurat – sunt colectate măsuri detaliate ale procesului și a calității produselor. Procesele și produsele sunt înțelese cantitativ și sunt controlate.
  • Optimizat – îmbunătățirea continuă a proceselor prin identificarea punctelor slabe, întărirea acestora, testarea ideilor și a tehnologiilor inovative.

Aceste niveluri reflectă faptul că CMM este un model pentru îmbunătățirea capacității organizației. Prioritățile modelului, așa cum sunt exprimate prin aceste niveluri nu sunt adresate unor proiecte individuale. Un proiect cu probleme ar putea acorda prioritate spre rezolvarea acestora în mod diferit de taxonomia dată de modelul CMM. Modelul pune accentul asupra proceselor care prezintă valoare în întreaga organizație.

Modelul CMM oferă o structură conceptuală pentru îmbunătățirea managementului și dezvoltarea de produse într-o manieră disciplinată și consecventă. Acesta nu garantează că produsele vor fi construite cu succes sau că toate problemele vor fi rezolvate în mod corespunzător.

Modelul CMM identifică practici pentru un proces matur și oferă exemple de stadiu actual al practicii și în unele cazuri niveluri de dezvoltare, dar nu este conceput să fie exhaustiv sau dictatorial. Acesta identifică și caracteristicile unui proces eficient, dar organizația abordează toate aspectele esențiale pentru un proiect de succes, incluzând oamenii, tehnologia dar și procesele.

Infologica oferă servicii profesionale de consultanță pentru evaluarea maturiății proceselor IT în raport cu cele mai bune practici din domeniu precum COBIT, ITIL. Identificăm oportunitățile de îmbunătățire și creștem performanța departamentului de tehnologie a informației.